G

Al het nieuws, gewoon op een rijtje

Koopkrachtmaatregelen
Koopkrachtmaatregelen: wie profiteert en wie betaalt de rekening?

Dat de koopkracht op dit moment zwaar onder druk staat, is overduidelijk. Het kabinet zinspeelt op plannen om de koopkracht te repareren. Volgens geluiden uit het Binnenhof gaat het kabinet […]

Verhoging drempel dga-taks
Verhoging drempel dga-taks: van € 500.000 naar € 700.000

Nog voordat de wet ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ in werking is getreden, heeft het kabinet in het coalitieakkoord al tot een versoepeling hiervan besloten. De zogenoemde dga-taks gaat van […]

Invoering nieuw stelsel box 3
Invoering nieuw stelsel box 3 naar 2026

Het kabinet wil belasting in box 3, de vermogensrendementsheffing, gaan heffen op basis van het werkelijke rendement, zo staat in het coalitieakkoord. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze nieuwe […]

Strengere regels over gebruikelijk loon
Strengere regels over gebruikelijk loon

Op het gebied van loon verandert er de komende jaren een en ander. Dat geldt hoofdzakelijk voor het gebruikelijk loon voor een dga en het minimumloon. Hier lees je wat […]

lenen van bv
Excessief lenen van je bv? Let op!

Ben je directeur-grootaandeelhouder en heb je een schuld aan je vennootschap? Let dan op. Als die schuld op 31 december 2023 hoger is dan € 700.000, dan ben je over […]

bezwaar tegen box 3
Bezwaar gemaakt tegen box 3 heffing? Dit is de stand van zaken

Na een baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad eind 2021, moest de Belastingdienst aan de slag met de belastingheffing over vermogen in Box 3. Want, zo oordeelde de rechter: deze […]