Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen 2023 gepresenteerd. Ondertussen heeft de Tweede Kamer enkele wetsvoorstellen goedgekeurd. Wat zijn de belastingplannen voor 2023? Wat verandert er voor particulieren? En wat betekenen de belastingplannen voor box 3? In dit artikel leggen we alles aan u uit.

Veranderingen particulieren

Een nieuw jaar betekent nieuwe fiscale regels en regelingen. Wat verandert er voor u? Sommige wetswijzigingen gaan direct in en anderen worden pas later ingevoerd. Met dit overzicht weet u wat u de komende tijd kunt verwachten. Lees hier de belangrijkste veranderingen voor particulieren in de belastingplannen voor 2023.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt ook wel de jubelton genoemd. Dit bedrag mogen ouders schenken aan hun kinderen. Voorwaarde is dat de ontvangers tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Zij krijgen dan een schenkingsvrijstelling. Deze jubelton gebruiken de ontvangers voor het kopen, verbouwen, de hypotheek of de restschuld van hun eigen woning.

Wilt u zo’n jubelton schenken? Of staat u op het punt er één te ontvangen? Dan is het slim om dit nog in 2022 te doen. Deze regeling gaat namelijk veranderen. Per 1 januari 2024 wordt de jubelton volledig afgeschaft en per 2023 wordt deze al verlaagd naar 28.947. Het doel van deze verandering is de woningmarkt verbeteren door het tegengaan van de vermogensongelijkheid.

Tip: U kunt de jubelton nog in 2022 geven. Deze moet dan voor 2024 gebruikt zijn voor de bekostiging van een eigen woning.

Begrenzing periodieke giftenaftrek

Periodieke giften waren altijd onbeperkt aftrekbaar. Vanaf volgend jaar komt daar verandering in. In de belastingplannen voor 2023 is bepaald dat de periodieke giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) jaarlijks tot 250.000 euro aftrekbaar zijn van uw inkomen. Doet u meer giften? Dan zijn deze niet meer aftrekbaar.

Voor “gewone” giften blijven de regels hetzelfde. Hiervoor geldt een drempelbedrag en een maximumbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen. Wat u meer hebt gegeven mag u van uw inkomen aftrekken. Het maximumbedrag is dan 10% van het drempelinkomen.

Bent u net een periodieke gift aangegaan? Voor alle periodieke giften die op 4 oktober 2022 al waren afgesproken, geldt een overgangsregeling tot 2027. Deze giften zijn dus nog aftrekbaar van uw inkomen, ook boven de 250.000 euro.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt in 2025

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vervalt per 1 januari 2025. De IACK is een subsidie die het voor ouders financieel aantrekkelijk maakt om zorg voor kinderen en werken te combineren. Per 1 januari 2025 wordt de kinderopvangtoeslag aangepast, wat de IACK overbodig maakt. Deze regeling maakt het toeslagenstelsel onoverzichtelijk en daarom is gekozen om deze af te schaffen. Deze regeling blijft wel van kracht voor ouders die een of meer kinderen hebben die geboren zijn voor 1 januari 2025. Zij krijgen de toeslag tot hun jongste kind twaalf is.

Het kabinet heeft ingestemd met deze regeling. Over de aanpassingen voor de kinderopvangtoeslag is nog niets bekend.

Overdrachtsbelasting gaat omhoog

Koopt u een woning die u niet zelf gaat bewonen? Dan betaalt u een hogere overdrachtsbelasting dan kopers die hun woning gaan bewonen. De overheid kiest ervoor om deze overdrachtsbelasting in 2023 te verhogen van 8 procent naar 10,4 procent.

Hierdoor gaan beleggers en bedrijven meer overdrachtsbelasting betalen. Maar ook verhuurders van vakantiewoningen krijgen met dit tarief te maken. Voor woningen die gekocht worden om langere tijd te bewonen, blijft hetzelfde tarief van 0 procent (startersvrijstelling) of 2 procent gelden.

Bent u al bezig met het aankopen van een bedrijfspand of tweede woning? Zorg dan dat u ook de notariële akte in 2022 tekent. Zo betaalt u 8 procent overdrachtsbelasting in plaats van 10,4 procent.

Btw zonnepanelen wordt afgeschaft

Nederland moet verduurzamen en daarom voert de overheid allerlei maatregelen in. De btw voor zonnepanelen wordt vanaf 1 januari afgeschaft. Hierdoor wordt het aankopen van zonnepanelen stukken voordeliger.

Nu is de levering en installatie van zonnepanelen nog belast met 21 procent btw. Deze btw kunnen particuliere zonnepaneelhouders (gedeeltelijk) terugkrijgen door zich te registreren als btw-ondernemer. Dat levert zowel voor de zonnepaneelhouder als de Belastingdienst veel werk op. 

Wilt u zonnepanelen op uw dak laten leggen? Wacht dan nog even tot 2023. Het nultarief voor zonnepanelen geldt alleen als deze op een woning of bijgebouw worden gelegd. U hoeft deze btw ook niet meer terug te vragen aan de Belastingdienst. Dat is heel makkelijk en scheelt u veel administratie. 

Belastingplannen voor box 3

In box 3 gaat het over uw spaargeld en beleggingen. Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over box 3 en de aankomende veranderingen. Daarom zal het u vast niet verbazen dat er in de belastingplannen 2023 enkele belangrijke veranderingen voor box 3 voorkomen. Hieronder bespreken wij deze.

Tot 2020: vaste vermogensmix

Hebt u vermogen, zoals aandelen, spaargeld of een tweede woning? Dan werd in 2020 een vast percentage van uw vermogen als voordeel gezien. Hierin werd niet gekeken naar het aandeel spaargeld/beleggingen. Dit stond namelijk al vast. Al uw bezittingen (met schulden in mindering gebracht) vormden uw vermogen. Hier werd voor iedereen hetzelfde percentage belasting over geheven. Hierdoor betaalden mensen met alleen spaargeld te veel, terwijl mensen met alleen aandelen te weinig betaalden.

Box 3 voor de rechter

Deze regeling, waarbij belasting wordt geheven over een fictief vermogen, kwam voor de Hoge Raad. Deze heeft in de bezwaarprocedure bepaald dat het werkelijke rendement belast moet worden. Daarom verandert er veel in box 3. Wat betekent dit voor u?

Misschien heeft u bezwaar gemaakt tegen de belastingheffing van 2017 tot en met 2020. Heeft u dit niet gedaan? Dan hoeft u geen actie meer te ondernemen. Het kabinet legt de zaak opnieuw voor aan de Hoge Raad en gaat de uitspraak in die zaak voor iedere belastingplichtige toepassen.

Vanaf 2026: het werkelijke rendement

Uw rendement op bezit verschilt. Op spaargeld krijgt u minder rendement dan op aandelen. Om het rendement eerlijker te belasten, komt de overheid met een nieuwe regeling, waarin wordt gekeken naar het werkelijke rendement. Dit zal naar verwachting in 2026 ingaan.

De overgangsregeling

Tot 2026 gaat de overgangsregeling in. Hierin wordt de belasting berekend over het vermogen dat iemand echt heeft. Dat betekent dat u minder belasting betaalt over spaargeld dan over aandelen. Hierdoor wil de overheid het vermogen eerlijker belasten. Door de grondslag te vermenigvuldigen met het rendementspercentage wordt het inkomen uit vermogen berekend. 

Belastingtarief en heffingsvrij vermogen

Het belastingtarief wordt tot 2025 jaarlijks met 1 procent verhoogd. In 2023 wordt dit 32%. Het heffingsvrij vermogen is in de belastingplannen 2023 vastgesteld op ongeveer 57.000 euro.

Wat betekenen de veranderingen voor u?

Fiscale regels en veranderingen zijn ingewikkelde materie. De wetten, regels en uitzonderingen veranderen om de haverklap. Wij weten precies wat er speelt en adviseren u graag. Dus heeft u nog vragen, behoefte aan een persoonlijk advies of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze professionals. Wij zorgen dat uw fiscale zaken voor 2023 goed geregeld zijn.