G

Klachtenregeling

Het overkomt iedereen wel eens, dat iets niet goed gaat. Dat kan soms hinderlijk zijn. Echter, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen, dat u alle fouten hoeft te accepteren. Als u uw klacht of opmerking met ons wilt delen of u vindt dat u recht heeft op herstel van de gemaakte fout, dan kunt u dat kenbaar maken. Wij stellen dit zeer op prijs! Zo kunnen wij onze fout eventueel herstellen, hiervan leren en deze klacht in de toekomst voorkomen.

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 • Uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mail adres;
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • De naam van het kantoor en/of medewerker tegen wie de klacht zich richt;
  • De reden waarom u de klacht indient;
  • Wanneer de klacht ontstond (datum);
  • Omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht .

Gewoon behandelt uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze:

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij:

 • òf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen,
 • òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
 • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen.
 • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie of welke afdeling u te maken heeft.
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Hoe dient u uw klacht in?

Mondeling
Neem contact op met uw relatiebeheerder of verantwoordelijke accountant.

Schriftelijk
U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken via:
e-mail: klacht@gewoonaccountants.nl

Per brief
Gewoon Accountants & Adviseurs
T.a.v. de directie
Postbus 391
1970 AJ IJmuiden

Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan klacht@gewoonaccountants.nl o.v.v. ‘klacht niet behandeld conform werkwijze’.

Wij hopen u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Wij doen ons uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Indien u onverhoopt toch een klacht heeft, dan weet u in ieder geval waar u terecht kunt voor de afhandeling van uw klacht!