Nog voordat de wet ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ in werking is getreden, heeft het kabinet in het coalitieakkoord al tot een versoepeling hiervan besloten. De zogenoemde dga-taks gaat van € 500.000 naar € 700.000. Dit betekent dat de drempel waarbij leningen bij de eigen bv worden belast in box 2, met twee ton stijgt.

Ontmoedigingsdrempel

Het plan is om vanaf 2023 het lenen van de eigen bv te ontmoedigen. Het idee van het wetsvoorstel is om de dga te belasten in box 2 bij elke lening die het drempelbedrag overstijgt. Die drempel was € 500.000 en wordt dus € 700.000 als het aan het kabinet ligt. Goed nieuws voor de dga, want met het huidige belastingpercentage van 26,9% lijkt lenen van de eigen bv inderdaad een stuk minder aantrekkelijk.

Overigens spreekt het wetsvoorstel nog wel over het ‘oude’ drempelbedrag van € 500.000. Als dit is aangepast, moeten de Tweede én de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren alvorens het in werking treedt.

Het kabinet beoogt met het invoeren van deze wet te voorkomen dat dga’s lenen van hun eigen bv, althans: een zodanige barrière op te werpen dat een dga niet zo makkelijk ‘excessief’ leent, zoals nu vaak het geval is. Een preventieve werking dus. De behandeling van het wetsvoorstel is op dit moment nog altijd opgeschort. Of dit van invloed is op de datum van de inwerkingtreding is niet bekend. Tot die tijd is flink lenen van je eigen bv dus nog altijd onbelast in box 2.