Het opwekken van stroom via zonnepanelen is sterk in opkomst. De overheid stimuleert deze manier van energiewinning met aantrekkelijke fiscale voordelen. Wil je weten welke? Lees dan verder.

Btw zonnepanelen terugvragen

Een eerste financieel voordeel voor kopers van zonnepanelen is het terugvragen van de btw over de aanschaf en de installatie. Zowel particulieren als bedrijven mogen dit doen. De hoeveelheid btw die je kan terugvorderen, hangt af van de functie(s) van de zonnepanelen. Is dit ‘alleen’ het opwekken van elektriciteit? Dan heb je recht op teruggave van alle btw. Vervullen de zonnepanelen ook de functie van dakbedekking, naast het winnen van stroom? Dan krijg je alleen het bedrag terug dat je gebruikt voor het opwekken van elektriciteit voor je bedrijf of huis.

Btw terugvragen als ondernemer

Ben je ondernemer? Dan regel je de btw-teruggave gewoon bij de reguliere btw-aangifte. Goed om te weten: je moet binnen zes maanden na het jaar van aanschaf van de zonnepanelen het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders, te vinden op de website van de Belastingdienst, naar de Belastingdienst sturen. Als je in 2022 zonnepanelen koopt, stuur het dan dus uiterlijk op 30 juni 2023 in. Toch te laat? Dan heb je tot vijf jaar na de aankoop om om een ‘ambtshalve’ teruggave te vragen. In dat geval kan je geen bezwaar maken tegen de beslissing van de belastinginspecteur.

Als je omzet (exclusief btw) op jaarbasis minder dan € 20.000 is, kom je in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). Je brengt dan geen btw in rekening, maar kan ook geen btw meer aftrekken of btw-aangifte doen. Daarom is het aan te raden om in het jaar dat je zonnepanelen koopt, je niet ook voor de KOR aan te melden. Je krijgt dan namelijk geen btw terug. Een jaar later kan je dan uiteraard alsnog voor de KOR kiezen.

Btw terugvragen als particulier

Ook als particulier mag je btw terugvragen. Je moet dan wel als btw-ondernemer aangemeld zijn bij de Belastingdienst.

Berekenen van btw-teruggave

In de praktijk kan het berekenen van de btw-teruggave een uitdaging zijn. Daarom mag je bij deze berekening gebruikmaken van een forfait. De hoogte ervan is afhankelijk van het opwekvermogen van je zonnepanelen (tot 10.000 kWh) en de vraag of je de zonnepanelen ook als dakbedekking gebruikt. Gebruik je dit forfait, dan mag je geen btw in rekening brengen bij je energieleverancier.

Zelf een rekensom maken? Dan mag ook. Je energieleverancier brengt dan btw in rekening over alle aan jou geleverde stroom. Heb je elektriciteit teruggeleverd? Dan breng je dus zelf btw in rekening aan jouw energieleverancier.

Andere fiscale voordelen van zonnepanelen

Naast het terug kunnen vragen van de btw zijn er verschillende andere financieel aantrekkelijke regelingen voor bezitters van zonnepanelen:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA): hiermee mag je eenmalig 45,5% van de totale investeringskosten aftrekken van je fiscale winst.
  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): hiermee krijg je een extra aftrekmogelijkheid tot 28% van de investeringskosten op je fiscale winst.
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): deze subsidieregeling geldt tot eind 2023. Lees er meer over op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Saldering

Naast fiscale voordelen en mogelijke gebruikmaking van subsidieregelingen kan je natuurlijk ook profiteren van het feit dat je zelf stroom opwekt. Stroom afnemen van een elektriciteitsnet hoeft daardoor niet of minder.

Nederland kent de zogenaamde salderingsregeling. Dit houdt in dat de energieleverancier de geleverde stroom verrekent met de door jou afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Lever je meer dan je afneemt? Dan krijg je daarvoor een vergoeding. Overigens merkt de Belastingdienst jou sowieso aan als btw-ondernemer als je regelmatig en tegen een vergoeding stroom levert aan je energieleverancier.

Vermoedelijk ontvang je vanaf 2025 over een deel van jouw via zonnepanelen opgewekte en geleverde stroom, een lagere vergoeding dan je betaalt over de door jou afgenomen elektriciteit. Vanaf 2031 geldt dat voor alle teruggeleverde elektriciteit.